ADANA ÖLÇME DEĞERLENDİRME MERKEZİ

Öğrenci Başarı İzleme Araştırması 4. ve 7. Sınıflarda Gerçekleştirildi

Öğrenci Başarı İzleme Araştırması 4. ve 7. Sınıflarda Gerçekleştirildi

2023 Eğitim Vizyonu Belgesinde sistemin ve alınan kararların işleyişini, öğrencilerin akademik çıktıları üzerinden görmek amacıyla herhangi bir notlandırma olmaksızın “Öğrenci Başarı İzleme Araştırması” yapılacağı yer almıştır.

Bu kapsamda “Öğrenci Başarı İzleme Araştırması”, ilimizde 4 ve 7. Sınıf seviyelerinde bakanlığımızca belirlenen örneklem okullarında (resmi ve özel okullar) 16 Nisan 2019 Salı günü uygulanmıştır. 4 ve 7. sınıf öğrencilerine Türkçe, Matematik ve Fen Bilimleri alanlarında uygulanan Öğrenci Başarı İzleme Araştırması sorunsuz bir şekilde tamamlanmıştır.

Araştırmaya; 27 İlkokul, 21 Ortaokul ve 1 İmam Hatip Ortaokulundan toplam 8595 öğrenci katılmıştır.

Soruları Bakanlığımız Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünce hazırlanan uygulamanın kitapçıklarının basımı, optik formlarının hazırlanması, evrakların poşetlenmesi, kutulanması ve dağıtımı Ölçme Değerlendirme Merkezimiz tarafından yapılmış ve uygulamamanın tüm aşamalarının koordinasyonu yine merkezimiz tarafından sağlanmıştır.

22 Nisan 2019 tarihinde okullarımız tarafından e-okul sisteminden öğrenci karnelerinin çıktısı alınacak şekilde çalışmalarımız devam etmektedir. 24 Nisan 2019 tarihinde öğrencilerimize Öğrenci Başarı İzleme Araştırması öğrenci karneleri okul müdürlüklerimiz tarafından verilecektir. Daha sonra ise öğretmen, okul, ilçe ve il karneleri verilecektir.

 

Öğrenci Başarı İzleme Araştırmasının Amacı

Öğrencilerin öğrenme eksikliklerinin tespit edilmesi ve geri bildirim verilmesi yoluyla eğitim-öğretim sürecinin niteliğinin iyileştirilmesinden sorumlu tüm paydaşlara doğru ve anlamlı kararlar alabilmeleri için destek olunması amaçlanmaktadır.

Özellikle öğrencilere öğrenme sürecinde nelerin yolunda gidip gitmediğine ilişkin kritik bilgiyi sağlayarak gelişimleri için yol göstermektir.  Gelişim sürecinin oldukça kısalması, telafi sürecinin başlaması bu kritik bilgiye bağlıdır.  Öğrenci Başarı İzleme Araştırmasının odağında insani bir yaklaşım benimsenmiştir.  Ana amaç öğrencinin, öğretmenin, okul yönetiminin desteklenmesi ve işinin kolaylaştırılmasıdır. Tüm paydaşlar eğitim öğretim etkinliği süresince somut verilerle desteklenmektedir.

İzleme araştırması korku ve baskıya yol açmayacak şekilde, öğrenme sürecini iyileştirici bir araçtır.

 

Öğrenci Gelişimini Detaylı Olarak Görebilme İmkânı

Öğrenci Başarı izleme Araştırması ile elde edilen bilimsel veriler, eğitim sisteminin her kademesinde politika belirleyicilere ve uygulayıcılara yol gösterecek, tespit edilen eksikliklerin zamanında giderilmesi için gerekli tedbirlerin alınmasına yardımcı olacaktır.

Hangi öğrencilere, hangi ödevlerin verilebileceği doğrudan belirlenebilecek; öğretmenler, tespit edilen eksik öğrenmelerine göre sınıfındaki öğrencilere farklı ödevler verebilecek ve onların eksikliklerini kısa sürede giderebilecektir.

Öğrenci Başarı izleme Araştırması, eğitimin niteliğine yönelik yapılacak çalışmalar için önemli ve tutarlı veriler sağlayacaktır.

 

İÇERİK

İzleme araştırması sorular, anketler, karne ve raporlardan oluşan bir bütündür.

Sorular

Pilot uygulaması yapılmış, madde analizlerine göre redakte edilmiş, program kazanımları ve becerilerine uygun

günlük yaşamla ilişkili problem durumları içeren, eleştirel düşünme, problem çözme, üst düzey düşünmeyi de ölçmeye yöneliktir.

4. ve 7 sınıflarda bilgi, beceri, uygulamaya yönelik kazanımlarla uyumlu sorular

10 sınıflarda beceri temelli Fen Okuryazarlığı, Matematik Okuryazarlığı ve Okuma Becerilerini ölçmeye yönelik sorular

Anketler

Öğrenci, Öğretmen, ve Yönetici Anketleri ile Eğitim ve öğretim sürecine etki eden faktörler bütüncül olarak ele alınmaktadır. 

Öğretmen Anketi: Mesleki tecrübe, ders işleyiş tarzı, tutumları vb.

Yönetici Anketi: Okulların mevcut durumları, işleyişi ve çevresi, yöneticilerin görüşleri vb.

Öğrenci Anketi: Sosyo ekonomik durum, okul, dersler,ödevler hakkında görüşleri, sahip olduğu kaynaklar, teknoloji kullanımı, aile eğitim durumu vb

Karneler

Bakanlık ve okullar kendi karnesi ile eksikliklerini ve artılarını görebilecektir.

Öğrenci, Öğretmen ve Yöneticiler yapılan araştırma sonucunda çocukların neyi yapıp yapamadığı konusunda bilgilendirilirler.

Öğrenciler: Kendi durumları ve öğrenme eksikleri

Öğretmen: Sınıf durumu ve sınıfın öğrenme eksiklikleri

Okul: Okulun genel durumu ve öğrenme eksiklikleri

İlçe ve il geneli genel görünüm ise İl MEM’ler ile paylaşılmaktadır.

Raporlar

Sadece öğrencilerin akademik başarısı süreçle ilgili çok az bir bilgi sağlamakta sürece etki eden asıl nedenlerle ilgili anlamlı veriler elde etmek mümkün değildir.

Yapılan araştırma sonucunda sınav sonuçları ve anketler birlikte değerlendirilerek sürece ilişkin derinlemesine ve çok boyutlu bulgular elde edilmektedir. Bu bulguların tamamı somut verilere dayalı analizler sonucu elde edilmektedir.

Okul Temelli İzleme: Raporlamanın ana amaçlarından biri okulların kendi mevcut durumları ile ilgili detaylı veri ve bilgiye sahip olmalarını sağlamaktır.

Buradan hareketle kendi hedeflerini ve gelişimlerini planlayarak uygun müdahalelerde bulunmaları beklenmektedir.

Okullar yarıştırılmaz her okul kendi verisi üzerinden gelişim için çaba harcar.

Nelerin yapılamadığı daha önemlidir.

Öğrencilerin neleri yapabildikleri ile beraber neleri yapamadıklarına da bakılacak özellikle yanlış çözülen soruların nedenleri sorgulanmaktadır.

Bu konuda örnek izleme raporları yayınlanmaya başlanmıştır.

18-04-201918-04-201918-04-201918-04-201918-04-201918-04-201918-04-201918-04-201918-04-201918-04-2019

SARIHUĞLAR MAH. 88017 SK. ÖLÇME DEĞERLENDİRME MERKEZİ BLOK NO 3/2 SEYHAN / ADANA - 0

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.