ADANA ÖLÇME DEĞERLENDİRME MERKEZİ

Öğrenci Başarı İzleme Araştırması (4. ve 7. sınıflar) Uygulama Yönergesi

Öğrenci Başarı İzleme Araştırması (4. ve 7. sınıflar) Uygulama Yönergesi

>>> YÖNERGEYİ İNDİRMEK İÇİN BURAYA TIKLAYINIZ <<<


GENEL AÇIKLAMALAR

 

1- 16 Nisan 2019 tarihinde ilimizde ekte belirtilen okulların 4. ve 7.sınıf öğrencilerine Ölçme Değerlendirme İzleme Araştırma ve Geliştirme projesi kapsamında Öğrenci Başarı İzleme Araştırması yapılacaktır.

2- Öğrenci Başarı İzleme Araştırması Adana Millî Eğitim Müdürlüğü Ölçme Değerlendirme Merkezi’nin koordinatörlüğünde gerçekleştirilecektir.

3- Kaynaştırma yoluyla eğitim ve öğretimlerine devam eden öğrenciler Öğrenci Başarı İzleme Araştırmasına katılacak fakat ölçme değerlendirme merkezi tarafından değerlendirmeye alınmayacaklardır. Bu durumda olan öğrencilerin izleme işlemleri; yetersizlik türü, gelişim özellikleri ve eğitim performansları dikkate alınarak hazırlanmış Bireyselleştirilmiş Eğitim Programları (BEP) esas alınarak kendi okullarındaki ders öğretmenleri tarafından yapılacaktır.

4- Öğrenci Başarı İzleme Araştırmasına katılamayan öğrenciler için tekrar Öğrenci Başarı İzleme Araştırması yapılmayacaktır.

5- Öğrenci Başarı İzleme Araştırmasının hazırlanmasında, uygulanmasında, değerlendirilmesinde, sonuçlarının kullanılmasında ve evrakının saklanmasında, Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumları Yönetmeliği’nin ilgili hükümlerine uyulacaktır.

6- Öğrenci Başarı İzleme Araştırmasının geçerliğinin ve güvenirliğinin sağlanması açısından her düzeydeki personel görevini hassasiyetle yerine getirecektir.

7- Öğrenci Başarı İzleme Araştırmasının uygulaması aşamasında bir aksaklığın yaşanmaması ve il genelinde uygulama birlikteliğinin sağlanması amacıyla gerekli koordinasyon, Müdürlüğümüz Ölçme Değerlendirme Merkezi tarafından sağlanacaktır.

8- Öğrenci Başarı İzleme Araştırmasına katılım en az yüzde doksan oranında olmalıdır.

 

GÖREV VE SORUMLULUKLAR

 

BİRİNCİ BÖLÜM

İlçe Millî Eğitim Müdürlükleri

1) Öğrenci Başarı İzleme Araştırmasından Önce Yapılacak İşlemler

a)  Öğrenci Başarı İzleme Araştırmasının organizesi ve takibi, İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü koordinatörü tarafından yapılacaktır.

b)İlçe ve okul koordinatörleri Öğrenci Başarı İzleme Araştırmasının yürütülmesinden sorumlu olup, Öğrenci Başarı İzleme Araştırmasının uygulandığı yerlerde gözlem amaçlı incelemelerde bulunacaklardır.

c)  Öğrenci Başarı İzleme Araştırması evrakları 12 Nisan 2019 tarihinde İl Millî Eğitim Müdürlüğü Ölçme Değerlendirme Merkezinden tutanak karşılığında teslim alınacaktır.

d)  Teslim alınan Öğrenci Başarı İzleme Araştırması evrakının güvenli bir şekilde korunması sağlanacaktır.

e)Öğrenci Başarı İzleme Araştırması evrakları uzak okullar için 15 Nisan 2019 (1 gün öncesinde) diğer okullar için Öğrenci Başarı İzleme Araştırmasının yapılacağı gün okul müdürlüklerine imza karşılığı tutanakla teslim edilecektir.

2) Öğrenci Başarı İzleme Araştırması Süresince Yapılacak İşlemler

a)  Öğrenci Başarı İzleme Araştırması esnasında olanaklar ölçüsünde ziyaret edilebilecek okulları ziyaret etmek uygulamaları yerinde takip etmek.

b) Öğrenci Başarı İzleme Araştırması sonunda teslim alınacak sınav evraklarının tutanaklarını hazırlamak.

c)  Karşılaşılan problemler konusunda Ölçme Değerlendirme Merkezini bilgilendirmek.

3)                 Öğrenci Başarı İzleme Araştırmasından Sonra Yapılacak İşlemler

 

a)  Öğrenci Başarı İzleme Araştırması evrakları okul müdürlüklerinden tutanakla teslim alınarak, evrakların güvenliği sağlanacaktır. Kitapçıklar öğrencilerden geri alınacak ve okullarda kalacaktır. Okullar kitapçıkları uygun bir şekilde muhafaza edecekler ve Ölçme Değerlendirme Merkezi tarafından öğrencilere dağıtılması istendiğinde dağıtılacaktır. Ölçme Değerlendirme Merkezinin bilgisi dışında kitapçıklar KESİNLİKLE dağıtılmayacaktır.

b)Okul müdürlüklerinden alınan Öğrenci Başarı İzleme Araştırması evrakları, İl Millî Eğitim Müdürlüğü Ölçme Değerlendirme Merkezine merkez ilçeler tarafından 16.04.2019 tarihine, diğer ilçeler tarafından ise en geç 17.04.2019 tarihi mesai bitimine kadar güvenli bir şekilde ulaştırılıp tutanakla teslim edilecektir.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Okul Müdürlükleri

1) Öğrenci Başarı İzleme Araştırmasından Önce Yapılacak İşlemler

a)  Öğrenci Başarı İzleme Araştırması okul koordinatörü Öğrenci Başarı İzleme Araştırması işlemlerinin yürütülmesini sağlayacaktır.

b)Araştırmanın uygulanacağı sınıflar Öğrenci Başarı İzleme Araştırması için uygun hale getirilecek, salonlardaki duyuru panolarında veya sınıf tahtalarında derslerle ilgili içerik bulunmaması sağlanacaktır.

c)Ölçme Değerlendirme Merkezince okullara teslim edilen afiş okulda uygun yerlere asılacaktır.

d)Öğrenci Başarı İzleme Araştırması yapılan dersin branşından olmamak kaydıyla her Öğrenci Başarı İzleme Araştırması salonu için bir öğretmen görevlendirilecektir.

e)Öğrenci Başarı İzleme Araştırmasına katılacak 4. ve 7.sınıf öğrencilerine Öğrenci Başarı İzleme Araştırması salonları ve oturma yerleri bildirilecektir. (Kaynaştırma yoluyla eğitim ve öğretimlerine devam öğrenciler dâhil). Öğrencilerin sıralarında tek oturması esas olup imkân bulunmayan kalabalık sınıflarda iki kişi olarak oturma düzeni oluşturulabilir.

f)   Öğrenci Başarı İzleme Araştırma evrakları, ulaşım problemi olmayan merkez okullarca 16.04.2019 tarihinde uygulama başlama saatinden en az 2 saat öncesinden, ulaşım problemi olan okullar ise

15.04.2019 tarihinde (1 gün öncesinden) tutanak karşılığında ilçe Millî eğitim müdürlüklerinden teslim alınacak ve güvenli bir şekilde okullara ulaştırılarak muhafazaları sağlanacaktır.

Öğrenci Başarı İzleme Araştırmasına katılımın yüzde doksan üzerinde olması için gerekli tedbirler alınmalıdır.

    g) Öğrenci Başarı İzleme Araştırmasında görevli öğretmen ve diğer görevlilerle uygulama öncesi yapılacak toplantıda, öğretmenlere görevleri hatırlatılacak ve uygulamanın başlamasından en az 15 dakika önce Öğrenci Başarı İzleme Araştırması evrakı kendilerine imza karşılığında teslim edilecektir.

     h) Öğrenci Başarı İzleme Araştırması salonlarındaki öğrencilerin yoklamasının alınması amacıyla salon öğrenci yoklama listeleri öğretmenlere verilecektir.

ı) Öğrenci Başarı İzleme Araştırması Zaman Çizelgesi:

 

ÖĞRENCİ BAŞARI İZLEME ARAŞTIRMASI UYGULAMA TAKVİMİ (4.SINIFLAR)

 

 

 

SIRANO

DERSİN ADI

SORU SAYISI

SINAV SÜRESİ

GÜNÜ

SAATİ

 

1

TÜRKÇE-4

15

Toplam

70 Dakika

16 Nisan 2019 Salı

Okulun 2. ders saatinde başlayacak

 

 

 

 

 

2

MATEMATİK –4

15

 

 

 

 

 

3

FEN BİLİMLERİ - 4

15

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖĞRENCİ BAŞARI İZLEME ARAŞTIRMASI UYGULAMA TAKVİMİ (7.SINIFLAR)

 

 

 

SIRANO

DERSİN ADI

SORU SAYISI

SINAV SÜRESİ

GÜNÜ

SAATİ

 

1

TÜRKÇE-7

20

Toplam

80 Dakika

16 Nisan 2019 Salı

Okulun 2. ders saatinde başlayacak

 

 

 

 

 

2

MATEMATİK – 7

20

 

 

 

 

 

3

FEN BİLİMLERİ - 7

20

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Öğrenci Başarı İzleme Araştırması Süresince Yapılacak İşlemler

a)  Öğrenci Başarı İzleme Araştırması salonları dolaşılıp bir eksiklik olup olmadığı kontrol edilecektir.

b)  Tereddüt edilen hususlarda Ölçme Değerlendirme Merkezi ile iletişim kurulacaktır.

c)Öğrenci Başarı İzleme Araştırması uygulama süresi bitmeden öğrenciler uygulama salonlarından çıkarılmayacaktır.

d)Öğrenci Başarı İzleme Araştırması süresince rahatsızlığı veya lavabo ihtiyacı nedeniyle dışarı çıkması zorunlu öğrencilerin yedek öğretmen nezaretinde olması sağlanacaktır.

e)  Okul içinde ve okul dışında öğrencilerin motivasyonlarını etkileyecek olumsuzluklar ivedi olarak giderilecektir.

3)  Öğrenci Başarı İzleme Araştırması Sonrasında Yapılacak İşlemler

a)   Salonda görevli öğretmenlerden salon öğrenci yoklama listeleri, kullanılan/kullanılmayan soru kitapçıkları, kullanılan ve kullanılmayan cevap kâğıtları paketleri vb. tutanakları imza karşılığında teslim alınacaktır.( Soru kitapçıkları toplanacak ve okulda muhafaza edilecektir.)

b)    Bütün salonlarda İl Millî Eğitim Müdürlüğü Ölçme ve Değerlendirme Merkezi tarafından belirlenen saatlerde Öğrenci Başarı İzleme Araştırmasın tamamlanması sağlanacaktır. Araştırma okulun 2. ders saatinde başlatılacaktır.

c)   Öğrenci Başarı İzleme Araştırması Uygulama evrakları (salon öğrenci yoklama listeleri ve cevap kâğıtları sınav poşetine konularak kapatılacak) İlçe Millî Eğitim Müdürlüğüne imza karşılığı teslim edilecektir. Okullar kitapçıkları uygun bir şekilde muhafaza edecekler ve Ölçme Değerlendirme Merkezi tarafından öğrencilere dağıtılması istendiğinde dağıtılacaktır. Ölçme Değerlendirme Merkezinin bilgisi dışında kitapçıklar KESİNLİKLE dağıtılmayacaktır.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Öğrenci Başarı İzleme Araştırması Salonlarında Görevli Öğretmenler

1) Öğrenci Başarı İzleme Araştırmasından Önce Yapılacak İşlemler

a)    Öğrenci Başarı İzleme Araştırması salonunda öğrencilerin oturma düzenine uygun yerleşimleri sağlanacaktır.

b) Öğrenci Başarı İzleme Araştırması salonundaki duvarlarda, panolarda veya yazı tahtasında Öğrenci Başarı İzleme Araştırması yapılan dersin içeriği ile ilgili bir materyal olup olmadığı kontrol edilecek ve varsa tedbir alınacaktır.

c)  Öğrenci Başarı İzleme Araştırması salonunda bulunan öğrencilerin yoklaması yapılacaktır.

d)  Öğrencilerin göreceği şekilde Öğrenci Başarı İzleme Araştırması evrakı açılacak ve öğrenci sayısı ile karşılaştırılacaktır.

e)  Öğrencilerin cevap kâğıdı bilgileri kontrol edilecek, cevap kağıdı üzerinde yer alan öğretmene ait alan mavi tükenmez kalemle ad-soyad yazılarak imzalanacaktır.

f)  Öğretmenler tarafından öğrencilere hatırlatılacak hususlar şunlardır;

·    Cevaplar cevap kâğıdındaki ilgili ders için ayrılan bölüme işaretlenmelidir.

·    Silme işlemi yapılacaksa yumuşak silgi kullanılmalı ve iz kalmayacak şekilde silinmelidir.

·   Cevap kâğıtları kırıştırılmamalı üzerine herhangi bir yazı yazılmamalı (timing mark’ların karalanmadığı öğretmen tarafından kontrol edilmelidir.)

 g)    Öğrenci Başarı İzleme Araştırması soru kitapçığının arka kapağındaki uyarılar sesli olarak okunacaktır.

h)Öğrencilerin soru kitapçıklarının sayfalarının eksik olup olmadığını kontrol etmeleri istenecek eksiklik varsa ivedi olarak tedbir alınacaktır.

İ)   Öğrenci Başarı İzleme Araştırması uygulama süresi sona ermeden salon dışına çıkılamayacağını, çıkan öğrencilerin Öğrenci Başarı İzleme Araştırmasının geçersiz sayılacağı hususu öğrencilere duyurulacaktır.

2) Öğrenci Başarı İzleme Araştırması Süresince Yapılacak İşlemler

a)    Öğrenci Başarı İzleme Araştırması salonunda öğrencileri olumsuz etkileyecek durumlar giderilecektir.

b)    Öğrenci Başarı İzleme Araştırmasına başlama saatinin 15 dakika sonrasına kadar gelen öğrenciler salona alınacak ancak ek süre verilmeyecektir.

d) Öğrenci Başarı İzleme Araştırmasının süresi sona ermeden salon dışına çıkan öğrencilere Öğrenci Başarı İzleme Araştırmasının geçersiz sayılacağı bildirilerek bu hususta tutanak tutulacaktır.

e)   Rahatsızlığı veya lavabo ihtiyacı nedeniyle dışarıya çıkması zorunlu öğrenciler yedek öğretmene yönlendirilecektir.

f)   Öğrenci Başarı İzleme Araştırması süresince öğrencinin dikkatinin dağılmamasına özen gösterip cevap kağıtları bilgilerinde eksiklik veya hata olup olmadığını kontrol edilecektir.

g)Öğrenci Başarı İzleme Araştırmasına katılmayan öğrencilere ait soru kitapçıkları ile cevap kağıtları toplanarak cevap kağıdında bulunan “ÖĞRENCİ SINAVA GİRMEDİ” bölümü kurşun kalemle işaretlenecektir.

3)  Öğrenci Başarı İzleme Araştırması Süresi Bitiminde Yapılacak İşlemler

a)    Öğrencilerin cevap kâğıtları ve soru kitapçıkları toplanacaktır.

b)  Öğrenci Başarı İzleme Araştırmasına katılmayan öğrencilerin durumunu, yoklama listesinde isimleri karşısına “GİRMEDİ” ifadesi kurşun kalemle kodlanacaktır.

c)    Öğrenci sayısı ile soru kitapçıklarının ve cevap kâğıtlarının sayısını karşılaştırılacaktır.

d)    Kullanılan veya kullanılmayan cevap kâğıtları, sınıf yoklama listesi ve varsa tutanaklar sınav poşetine konularak kapatılacak ve kitapçıklarla birlikte bina Öğrenci Başarı İzleme Araştırması okul koordinatörüne teslim edilecektir. Sınav kitapçıkları dönüş poşetine konulmayacaktır.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

 

Öğrenci Başarı İzleme Araştırması Evrak Tanımları

A. Öğrenci Başarı İzleme Araştırması Soru Kitapçıkları

Ölçme Değerlendirme Uygulamalarını İzleme Araştırma ve Geliştirme Öğrenci Başarı İzleme Araştırması Millî Eğitim Bakanlığı Ölçme Değerlendirme ve Öğrenci Başarı İzleme Araştırması Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından oluşturulan komisyon tarafından hazırlanan Türkçe, Matematik ve Fen Bilimleri derslerine ait sorulardan oluşmaktadır.

B. Optik Cevap Kâğıtları

İl Millî Eğitim Müdürlüğü Ölçme Değerlendirme Merkezi tarafından tasarlanarak basımı gerçekleştirilmiştir.

C. Öğrenci Başarı İzleme Araştırması Evrakı İl Teslim Tutanağı

Öğrenci Başarı İzleme Araştırması evrakının ilçe Öğrenci Başarı İzleme Araştırması ilçe koordinatörlerine teslim edilmesi sırasında Ölçme Değerlendirme Merkezi ve İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü temsilcileri tarafından doldurulacaktır.

 

D. Öğrenci Başarı İzleme Araştırması Evrakı İlçe Teslim Tutanağı

 

Öğrenci Başarı İzleme Araştırması evrakının okul Öğrenci Başarı İzleme Araştırması okul koordinatörlerine teslim edilmesi sırasında İlçe Millî Eğitim Müdürlükleri ve Okul Müdürlükleri arasında doldurulacaktır.

 

E. Öğrenci Başarı İzleme Araştırması Evrakı Okul Teslim Tutanağı

Öğrenci Başarı İzleme Araştırması evrakının salon öğretmenlerine teslim edilmesi ve teslim alınması sırasında kurumları tarafından doldurulacaktır.

 

Adana Ölçme Değerlendirme Merkezi

Adres: (Reşatbey Mahallesi 62015 Sokak No 34/C 01120 Seyhan / ADANA)

E-posta:adanaodm@gmail.com

 

İl Sınav Yürütme Komisyonu İletişim Bilgileri

 

ADI - SOYADI

ÜNVANI

TELEFON NO

Nasıf ÖNDER

İl Millî Eğitim Şube Müdürü

 0505 221 84 99

Osman KARAKAYA

Ödm Ekip Sorumlusu

0505 941 25 82

Mehmet ÖCAL

Ödm Ekip Üyesi

0505 661 83 54

İlyas COŞKUN

Ödm Ekip Üyesi

0507 437 46 71

Hüseyin BÜYÜKBİÇER

Ödm Ekip Üyesi

0505 923 53 24

Hakan TARKU

Ödm Ekip Üyesi

0506 369 83 01

Buket BALSOY TELTİK

Ödm Ekip Üyesi

0505 296 21 81


EKLER :

 

EK – 1. Adana ili geneli Öğrenci Başarı İzleme Araştırmasına katılan okulların isimleri ve öğrenci sayıları

 

EK – 2. Araştırma Öncesinde Evrakların İlçe Sınav Komisyonuna Teslim Tutanağı (Tutanak il merkezinde Ölçme Değerlendirme Merkezi ekip sorumlusu tarafından, ilçelerde İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü ilçe koordinatörü tarafından doldurulacaktır.)

 

EK – 3. Araştırma Öncesinde Evrakların Okul Müdürlüğüne Teslim Tutanağı

EK – 4. Araştırma Öncesi ve Sonrasında Okul Koordinatörü Gözetmen Öğretmen Teslim Tutanağı ( Okul müdürlüğü tarafından sınav evraklarını gözetmen öğretmene teslim etme ve teslim alma işlemlerinde doldurulacaktır.

EK – 5. Araştırma Sonrasında Evrakların İlçeye Teslim Tutanağı

EK – 6. Araştırma Sonrasında Evrakların İl Sınav Komisyonuna Teslim Tutanağı

SARIHUĞLAR MAH. 88017 SK. ÖLÇME DEĞERLENDİRME MERKEZİ BLOK NO 3/2 SEYHAN / ADANA - 0

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.